sponsored links
    
我剛剛看新聞 說什麼建中合作社窺很大

查一下建中合作社

才發現有網站 https://reurl.cc/OzggR

但是很奇怪 網站裡面一堆AAAAA


到底是在A什麼東西

例如:訂書針AAAA釘書機AAAA

這是什麼暗號嗎?

--

    

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.170.75.172 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1557248130.A.576.html
bill403777: AAAAAAA 05/08 00:55
Qkirito: AAaaaAaAaaaAAaaAAAaaA 05/08 00:56
chuchichan: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 05/08 00:56
LDY97: 瘋狂做生意 05/08 00:56
q210216: 工殺小幹?(╯‵□′)╯︵┴─┴ 05/08 00:56
j32072: 反應美股吧 多君睡公園 05/08 00:56
BaGaJohn5566: AAAAAAAAAA 05/08 00:57
pikakami: AAAAAA就建中校友 當然要支持 05/08 00:57
layu19920414: 小石學長帶學妹回去逛逛母校臭惹ㄇ>////< 05/08 00:58
Heedictator: 好懷念喔,我以前吃麵都加一大堆辣醬 05/08 00:59
aclahm: AAAAAAAAAAAA 05/08 00:59
Heedictator: 還有招牌的雞排 大半夜流口水了 05/08 01:00
ymx3xc: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 05/08 01:05
ggpickpocket: 大大大細乾加蛋加豆皮AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 05/08 01:06
morgan860320: Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Â 05/08 01:07
oncemore: 老爸剁起來 double kill 阿哈哈哈哈哈哈哈哈 05/08 01:08
ttping: AAAAAAAAAA 05/08 01:11
isaka218: 之前合作社因為沒人要還碗虧很大 05/08 01:20
pynes530: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 05/08 01:20
DongWooNeKo: 好羨慕 05/08 01:20
colaaa: AAAAAAAAAAAAA 05/08 01:32
Hsupan: 瘋狂入野 05/08 01:35
funsky: Aaaaaaa 05/08 01:36
moeispop: AAAAAAAAAAAAA 05/08 01:44
space20021: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 05/08 02:29
biggayman: 合作社阿姨AA叫 05/08 03:00
zxnstu3104: 馮:不要揶揄我啦 05/08 03:34
jackchi: 笑死 05/08 07:01


網友評論

sponsored links

搜尋主題

sponsored links
sponsored links

推薦閱讀

大家正在看

sponsored links
BTrend 2018 Abuse form