sponsored links
    
我啊

這次all in川普了

如果川普贏我可以贏個十萬吧

所以祭品可以安心開

===========================
一樣川普贏每10個推文暗號的發100P

發10個總計1000P
===========================

暗號4個英文字

不用我多說

政黑板友懂的

第一個答對的我會標記

總之  來吧^0^

--

    

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.17.209 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1604419244.A.FA7.html ===========================================
kougousei: MAGA? 11/04 00:00
=========================================== 果然政黑XDD ※ 編輯: a26893997 (218.161.17.209 臺灣), 11/04/2020 00:01:26
q347: 拜登NO.1 11/04 00:01
TAWCN: MAGA 11/04 00:01
sanguinesand: MAGA 11/04 00:01
jasonislin: MA... MAG... MAGIC? 11/04 00:01
j65ms22: MAGA 11/04 00:01
jyekid: NMSL? 11/04 00:01
akingeta1945: MAGA! 11/04 00:01
a80518520: MAGA 11/04 00:01
TingTT: MAGA 11/04 00:01
yor: MAGA 11/04 00:01
ericisfish: MAGA 11/04 00:01
Eric6411: MAGA 11/04 00:01
heinse: MAGA 11/04 00:01
h5ji6: MAGA 11/04 00:01
orgysolitude: MAGA 11/04 00:01
scorpio0920: MAGA 11/04 00:01
kwasa: MAGA~~~ 11/04 00:01
bleeding: MAGA 11/04 00:01
pekopoko: MAGA 11/04 00:01
miler22020: MAGA 11/04 00:01
dukechiang: MEGA 11/04 00:01
TAWCN: 他有問號欸 11/04 00:01
有唸暗號都算阿 管你加甚麼符號XDD
Imgoodjob: MAGA 11/04 00:01
chachahong: MAGA 11/04 00:01
sauchi39: MAGA 11/04 00:01
zwetson: MAGA 11/04 00:01
flylim0902: MAGA 11/04 00:01
sm801101: MAGA 11/04 00:01
※ 編輯: a26893997 (218.161.17.209 臺灣), 11/04/2020 00:02:13
KuaTsey: MAGA 11/04 00:01
tarcowang: MAGA 11/04 00:01
nick750128: MAGA 11/04 00:01
stocktonty: SEGA~~~~~~~ 11/04 00:01
today0520: MAGA 11/04 00:02
brennen: MAGA 11/04 00:02
okderla: MAGA 11/04 00:02
akway: MAGA 11/04 00:02
rayisgreat: MAGA 11/04 00:02
Matz: MAGA 11/04 00:02
archie403: MAGA 11/04 00:02
piolet: MAGA 11/04 00:02
forb9823018: MAGA 11/04 00:02
doue: MAGA 11/04 00:02
yamaplover: MAGA 11/04 00:02
DoraBoy: MAGA 11/04 00:02
goddamnhuge: MAGA 11/04 00:02
slcgboy: MAGA 11/04 00:02
jk841102: MAGA 11/04 00:02
marijnkops: MAGA 11/04 00:02
add20716: MEGA 11/04 00:02
orgysolitude: MAGA 11/04 00:02
youjan: MAGA 11/04 00:02
urbeats: MAGA 11/04 00:02
silenthie: MAGA 11/04 00:02
Insect: MAGA 11/04 00:02
justinwuu: MAGA 11/04 00:02
A1215356: MAGA 11/04 00:02
little150: MAGA 11/04 00:02
newtana: MAGA 11/04 00:02
csm828: MAGA 11/04 00:02
Finarfin: MAGA 11/04 00:02
playkkman: MAGA 11/04 00:02
huyee: MAGA 11/04 00:02
supermk: MAGA 11/04 00:02
GreenBeret: MAGA 11/04 00:02
Joseph992107: MAGA 11/04 00:02
nolimitamy19: MAGA 11/04 00:02
speed678: MAGA 11/04 00:02
WilliamHill: MAGA 11/04 00:02
bibiwei: MAGA 11/04 00:02
s72005ming: MAGA 11/04 00:03
tong2012: MAGA 11/04 00:03
chandlerchen: MAGA 11/04 00:03
ame66: MAGA 11/04 00:03
chathamcat: MAGA 11/04 00:03
wingdragon: MAGA 11/04 00:03
pollux945: mags 11/04 00:03
lsacred: MAGA 11/04 00:03
zmax: MAGA 11/04 00:03
inhumanq: MAGA 11/04 00:03
www17010: MAGA 11/04 00:03
qsef5: MAGA 11/04 00:03
tigerzz3: MAGA 11/04 00:03
NextStation: MAGA 11/04 00:03
jason21510: SONY 11/04 00:03
eeeee118: MAGA 11/04 00:03
syngejassmin: MAGA 11/04 00:03
yank0612: MAGA 11/04 00:03
eupa1973: MAGA 11/04 00:03
kkjjrtlym: MAGA 11/04 00:03
apgl596s06: MAGA 11/04 00:03
blueash: maga!!! 11/04 00:03
free8888: MAGA 11/04 00:03
kimo7070: MAGA 11/04 00:03
benqlove: MAGA,政壇糗爺垃圾支共吃屎 11/04 00:03
macweng: MAGA+4%NMSL 11/04 00:03
tokei927: MAGA!! 11/04 00:03
padye: MAGA 11/04 00:03
VVinSaber: maga? 11/04 00:03
jeffkent: MAGA 11/04 00:03
Skyblueway: MAGA 11/04 00:03
franz10123: hey young man 11/04 00:03
Neversayquit: MAGA 11/04 00:03
alonous: MAGA 11/04 00:03
tarcowang: MAGA 11/04 00:03
s81048112: MAGA~ 11/04 00:03
supermk: MAGA 11/04 00:04
TheoEpstein: MAGA 11/04 00:04
fallman: MAGA 11/04 00:04
js255076: MAGA! 11/04 00:04
speedup1104: MAGA 11/04 00:04
fen1110: MAGA! 11/04 00:04
EvilKnight: MAGA 11/04 00:04
WLR: MAGA 11/04 00:04
tsgd: MAGA 刷這麼快就為了錢(給我!!! 11/04 00:04
chadmu: MAGA 11/04 00:04
galaxiehuang: MAGA 11/04 00:04
aragorn747: MAGA 11/04 00:04
mury1414: MAGA 11/04 00:04
nicholas0406: YMCA 11/04 00:04
elson921111: MAGA 11/04 00:04
cs055841: MAGA 11/04 00:04
a84975563: MAGA! 11/04 00:04
tmac829925: MAGA 11/04 00:04
massrelay: MEGA 11/04 00:04
allen80714: MAGA 11/04 00:04
mhlee: MAGA 11/04 00:04
creepy: MAGA 11/04 00:04
nomearod: MAGA!!!!! 11/04 00:04
LouisTung: maga 11/04 00:05
baratheon: MAGA 11/04 00:05
chensonic: MEGA 11/04 00:05
flight1001: MAGA 11/04 00:05
nnkj: MACA 11/04 00:05
homeaki: Magazine 11/04 00:05
WTF55665566: MAGA 11/04 00:05
louic: MAGA 11/04 00:05
morris616: MEGA 11/04 00:05
wayne723: MAGA 11/04 00:05
WTF55665566: Make America Great Again! 11/04 00:05
pxhome: MAGA~~~ MTCA~~~ 11/04 00:05
suntw: MAGA 11/04 00:05
foolfighter: 5566! 11/04 00:05
nsn90426: MAGA!! 11/04 00:05
Qillathe: MAGA 11/04 00:05
Lawrence8888: MAGA 11/04 00:05
pxhome: Make Them Cry Again 11/04 00:06
fatrabitree: MAGA 11/04 00:06
xx60824xx: MAGA 11/04 00:06
littleven: MAGA 11/04 00:06
lucyrice: MAGA 11/04 00:06
ShadowPoetry: MAGA 11/04 00:06
Atkins13: MAGA 11/04 00:06
gg889g8: MAGA 11/04 00:06
QwQxError: MAGA 11/04 00:06
scratch01: MAGA 11/04 00:06
ying919681: MAGA 11/04 00:06
yayaqaz: MEGA 11/04 00:06
okhy: MAGA 11/04 00:06
CyBw: MAGA 11/04 00:07
FoRTuNaTeR: MAGA!這好難搶到PB 11/04 00:07
nicetree: MAGA 11/04 00:07
classskipper: MAGA 11/04 00:07
ccc055226: MAGA 11/04 00:07
ddd4109: MAGA 11/04 00:07
sunsam: MAGA 11/04 00:07
Crazyfire: MAGA 11/04 00:07
yomo2: MEGA 11/04 00:07
liudwan: MAGA! 11/04 00:07
yomo2: MAGA 11/04 00:08
stantheman: 印和闐 印和闐 印和闐 11/04 00:08
TKaneshiro: MAGA 11/04 00:08
alexhsu0909: MEGA 11/04 00:08
orinsinal: MAGA 11/04 00:08
choco7: MAGA 11/04 00:08
paul5566: maga 11/04 00:08
aclahm: MAGA 11/04 00:08
panachiao: MAGA 11/04 00:08
hotaru0813: MAGA 11/04 00:08
uni1: MAGA 11/04 00:09
porkegg: MAGA! 11/04 00:09
BcBc: MAGA 這也太難猜了吧 MAGA 11/04 00:09
dreamer4172: MAGA 11/04 00:09
d970306: MAGA 11/04 00:09
behati: MAGA 11/04 00:09
sun21455: MAGA 11/04 00:09
boogieman: MAGA 11/04 00:09
johnny7888: MAGA 11/04 00:09
Atlantean: MAGA!! 11/04 00:10
davidoct12: MAGA 11/04 00:10
sotheresthat: MAGA 11/04 00:10
hardcore333: MAGA 11/04 00:10
rr521792: MAGA 11/04 00:10
likekaito: MAGA 11/04 00:10
markban: MAGA 11/04 00:11
AkumaII: MAGA 11/04 00:11
yamihonoo: MAGA 11/04 00:11
davidub: MAMG 11/04 00:11
eddielll: MAGA 11/04 00:11
pilitiger: MAGA 11/04 00:11
neverwei: MAGA 11/04 00:12
kleyyk: MAGA 11/04 00:12
fishead1116: MAGA 11/04 00:12
squalljack: MAGA,可是我比較喜歡MEGA 11/04 00:12
remprogress: MAGA 11/04 00:12
jess730612: MAGA 11/04 00:12
pong9001: MAGA 11/04 00:13
hanhan0427: MAGA 11/04 00:13
molsmopuim: 只發前100推的前十 已經183推了是在推心酸的嗎 11/04 00:13
TheoEpstein: 推心酸我也推啊 11/04 00:13
amoya: MAGA 11/04 00:14
cheinshin: MAGA 11/04 00:14
sevenly: <M><A><G><A> 11/04 00:14
Iceman0093: MAGA 11/04 00:14
bb031v2k: MAGA 11/04 00:14
lung9107: MAGA 11/04 00:15
xanthippe: YMCA 11/04 00:15
dantistking: MAGA 11/04 00:15
j234533: MAGA 11/04 00:15
cmcmisgod: MAGA 11/04 00:15
foxfable: MGMA 11/04 00:15
blackbottle: MACA 11/04 00:15
foxfable: MAGA 11/04 00:16
ilovehomura: MAGA 11/04 00:16
Rayishere: MEGA 11/04 00:16
suikokuo: MACA 11/04 00:16
suikokuo: MAGA 11/04 00:16
buchholiz: MAGA 11/04 00:16
q2013228: 我也all in川普啦 11/04 00:17
km850105: MAGA 11/04 00:17
stpmouse: MAGA 11/04 00:17
Hohenzollern: M.A.G.A. 11/04 00:18
KGB13: MAGA 11/04 00:19
bgp895405: MAGA 11/04 00:19
DelNaja: MAGA 11/04 00:20
fireslayer: MAGA 11/04 00:21
KurtCobain: MAGA 11/04 00:21
arrwin: MAGA 11/04 00:22
bigfish0330: MAGA 11/04 00:22
sweetorz: 暗號不是柯糞吃屎嗎? 11/04 00:22
smallsamsam: MAGA 11/04 00:22
jamesgod: MAGA 11/04 00:23
xc356321: MAGA 11/04 00:23
Louis3688: MAGA 11/04 00:23
sean12345678: MAGA 11/04 00:24
kavalan1979: ㊣MAGA㊣ 11/04 00:24
boublecat: MAGA 11/04 00:25
L9C4iO: MAGA 11/04 00:25
achen1016: MAGA 11/04 00:25
shakesper: MAGA 11/04 00:25
DEAKUNE: MAGA 11/04 00:26
sl11pman: MAGA 11/04 00:26
ymx3xc: MAGA2020 11/04 00:26
bravejessie: MAGA 11/04 00:26
Xinz: MAGA 11/04 00:27
owen0209: MAGA 11/04 00:27
jiuo: MAGA 11/04 00:27
whobirdsit: MAGA 11/04 00:28
bill4051326: MAGA 11/04 00:28
cheinshin: MAGA 11/04 00:28
chibob: MAGA 11/04 00:28
Giablo: MANGA? 11/04 00:30
hahahui: MAGA 11/04 00:30
Cireiat: MAGA 11/04 00:32
fred2133: MAGA 11/04 00:33
kartd0099781: MAGA 11/04 00:33
karta2771847: MAGAZINE 11/04 00:33
TAKE72: MAGA 11/04 00:33
jimjim951357: MAGA 11/04 00:34
lucifer666: MAGA 11/04 00:34
gg0079: MAGA 11/04 00:35
s17765841: MAGA 11/04 00:36
twins5: MAGA 11/04 00:36
tim2468x: MAGA 11/04 00:37
IAMST1011: MAGA 11/04 00:37
GyroZep: MAGA 11/04 00:38
Liangyi816: MAGA 11/04 00:38
SiaSi: MAGA 11/04 00:38
b6020727: MAGA 11/04 00:39
silminlia: MAGA MAGA MAGA 11/04 00:40
koj: 嘿呦掰等 11/04 00:41
abc7005123: MAGA 11/04 00:41
shikingway: maga 11/04 00:42
philein: MAGA 11/04 00:42
JoJoSonic: MAGA 11/04 00:43
aa429: MAGA! 11/04 00:44
arthief2013: MAGA 11/04 00:45
nlriey: MAGA! 11/04 00:45
achun839: MEGA 11/04 00:45
autumn06095: MAGA 11/04 00:51
kickthewall: MAGA 11/04 00:51
wilson200106: MAGA 11/04 00:54
Pietro: MAGA 11/04 00:54
Batum: MAGA 11/04 00:54
chirskey: 柯糞吃屎才對 11/04 00:57
seaz: MAGA 11/04 00:58
EbEbyaya: MAGA 11/04 01:01
hsu50302: MAGA 11/04 01:01
tolajan: MAGA 11/04 01:04
whitenoise: MAGA! 11/04 01:06
FoRTuNaTeR: SEGA! 11/04 01:06
skyinthesea: MEGA 11/04 01:08
losage: MAGA 11/04 01:08
lenlen1217: MAGA 11/04 01:10
impixels: MAGA 11/04 01:12
zxbnm: MAGA 11/04 01:14
abao780409: MAGA 11/04 01:24
poppy0419: MAGA 11/04 01:26
andy27021527: MAGA 11/04 01:29
rickphyman42: MAGA 11/04 01:29
nabel250: CPBL 11/04 01:32
shopping0802: MAGA 11/04 01:41
DeepNOIR: MAGA 11/04 01:53
kero123: MAGA 11/04 01:55
QAQAQAQ: MAGA 11/04 02:14
KHAXVII: MAGA 11/04 02:19
nineuniverse: MAGA 11/04 02:19
cclairee73: MAGA 11/04 02:47
mazyota: 推 11/04 03:00
mazyota: MAGA 11/04 03:00
binhan888: MAGA 11/04 03:31
ralfjr: MAGA,國民黨MTCA 11/04 04:48
Htyes2040120: MAGA 11/04 05:26
SANKYO: MAGA 11/04 06:31
PHILOSOMA: MAGA 11/04 07:21
xk1a4u: MAGA 11/04 07:23
D952766: MAGA 11/04 07:29
nurina: MAGA 11/04 07:36
mino05510: MANGA? 11/04 07:44
barry50710: MAGA 11/04 07:57
coolorphen: MAGA 11/04 08:04
MermaidFA: MAGA 11/04 10:06


網友評論

sponsored links

搜尋主題

sponsored links
sponsored links

推薦閱讀

大家正在看

sponsored links
BTrend 2018 Abuse form